گزارش خطا در معنی کلمه 'like flies to manure'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): like flies to manure Rur. eagerly gathering in large numbers. (Has unpleasant connotations because of the reference to manure.) • Look at all them folks going to the freak show like flies to manure. • The reporters hovered around the movie star like flies to manure.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :