گزارش خطا در معنی کلمه 'like fun'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Not really, certainly not. For example, She said she'd been skiing for years? like fun she had! or Do I want to eat raw oysters? like fun I do. This expression originated in the early 1800s with a quite different meaning, "energetically" or "vigorously," a sense now obsolete. Its present sense dates from the 1900s. Also see FOR FUN.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :