گزارش خطا در معنی کلمه 'like herding frogs'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): like herding frogs Rur. chaotic; disorderly. (On the image of trying to direct frogs, which will jump any which way.) • Trying to get those kids to march into the auditorium is like herding frogs. • Trying to get everybody to cooperate is like herding frogs.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :