گزارش خطا در معنی کلمه 'like one of the family'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): like one of the family as if someone (or a pet) were a member of one’s family. • We treat our dog like one of the family. • We are very happy to have you stay with us, Bill. I hope you don’t mind if we treat you like one of the family.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :