گزارش خطا در معنی کلمه 'likely as not'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): *likely as not Fig. probably; with an even chance either way. (*Also: as ~.) • He will as likely as not arrive without warning. • Likely as not, the game will be canceled.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

2 general:: see LIKE AS NOT. Also see under UNLIKELY.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :