گزارش خطا در معنی کلمه 'likly'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: مناسب‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

2 عمومی:: باور كردنی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

3 عمومی:: انتظ‌ار داشتنی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

4 عمومی:: احتمالی‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

5 عمومی:: محتمل‌

لغت نامه استاندارد انگلیسی به فارسی

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :