گزارش خطا در معنی کلمه 'Lymphatic'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: لنفاوی‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: لنف‌ بر

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: بلغمی‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: موجد لنف‌

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :