گزارش خطا در معنی کلمه 'Lyophiled'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: خشك‌ شده‌ بوسیله‌ انجماد سخت‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: بدست‌ امده‌ در اثر خشك‌

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :