گزارش خطا در معنی کلمه 'a'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: حرف‌ اضافه‌ مثبت‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: حرف‌ اول‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: حرف اضافه به معنای فرد تک

Oxford

4 عمومی:: حرف اول زبان انگلیسی

oxford

english

1 general:: art. a single but unspecified person or thing: I saw a car. art. any: I want a car. prep. in every; to or for each; per: It costs fifty cents a pound.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :