گزارش خطا در معنی کلمه 'a and a'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: مکر ر

Babylon DIc

2 عمومی:: چندین بار

Babylon DIc

3 عمومی:: بارها

Babylon DIc

4 عمومی:: دوباره وسه باره

Babylon DIc

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :