گزارش خطا در معنی کلمه 'N'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: چهاردهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: چهاردهم‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: In addition to the idioms beginning with NAIL, Also see BITE ONE'S NAILS; FIGHT TOOTH AND NAIL; HARD AS NAILS; HIT THE BULL'S-EYE (NAIL ON THE HEAD); ON THE NAIL.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :