گزارش خطا در معنی کلمه 'nail in coffin'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Phrase(s): (another) nail in someone’s or something’s coffin Fig. something that will harm or destroy someone or something. (Alludes to the sealing of a coffin with nails.) • Every word of criticism that Bob said about the boss was another nail in his coffin. • Losing their biggest customer was the final nail in the company’s coffin.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :