گزارش خطا در معنی کلمه 'B'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: دومین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌ كه‌ازحروف‌ بی‌صداست‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: دو

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: babe in arms An infant, as in She's been a family friend since I was a babe in arms. Although the word "babe" for baby has been used since the 1300s, this phrase describing a child too young to walk (and hence having to be carried) dates only from about 1900.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :