گزارش خطا در معنی کلمه 'babbling'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: پرچونه

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: ژاژ

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: زیاده گو

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: روده درازی

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: ژاژخایی

شبکه مترجمین ایران

6 عمومی:: پرحرف

شبکه مترجمین ایران

7 عمومی:: حراف

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :