گزارش خطا در معنی کلمه 'a bolt from the blue'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: Also, a bolt out of the blue. A sudden, unexpected event. For example, Bill's dropping his life insurance was a bolt from the blue for his wife. This metaphoric term alludes to totally unforeseen lightning or thunder from a cloudless (blue) sky. [First half of 1800s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :