گزارش خطا در معنی کلمه 'a drag'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: A tedious experience, a bore, as in After several thousand times, signing your autograph can be a drag. This seemingly modern term was army slang during the Civil War. The allusion probably is to drag as something that impedes progress. [Colloquial; mid-1800s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :