گزارش خطا در معنی کلمه 'a fate worse than death'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: A highly undesirable occurrence, a misfortune, as in Dean thinks driving daily during rush hour is a fate worse than death. Formerly applied quite seriously to a woman's loss of virginity, this idiom today is used hyperbolically and far more loosely. [1600s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :