گزارش خطا در معنی کلمه 'a few'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: A small number of persons or things. This phrase can differ slightly from few used alone, which means "not many." For example, The party was to end at eight, but a few stayed on indicates that a small number of guests remained, whereas The party began at eight, and few attended means that hardly any guests came. [Late 1200s] Also see QUITE A BIT (FEW).

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :