گزارش خطا در معنی کلمه 'a fish out of water'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: A person away from his or her usual environment or activities. For example, Using a computer for the first time, Carl felt like a fish out of water, or On a hiking trail, Nell was a fish out of water. This expression alludes to the fact that fish cannot survive for long on dry land. [Late 1300s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :