گزارش خطا در معنی کلمه 'a fool and his money are soon parted'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

english

1 general:: A silly or stupid person readily wastes money. For example, Albert is known for giving waiters enormous tips? a fool and his money are soon parted. This proverbial expression has been cited again and again since the mid-1500s.

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :