گزارش خطا در معنی کلمه 'rustic'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: مسخره‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: مربوط‌ به‌ دهكده‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: روستایی‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: روستایی

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: دهاتی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. rural: They lived in a rustic area of the state.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :