گزارش خطا در معنی کلمه 'rustle'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: صدا در اوردن‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: خش‌ خش‌ كردن‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: صدای‌ برگ‌ خشك‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: صدا كردن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   verb ADV. softly the sound of the leaves rustling softly PREP. in The wind rustled in the bushes. | through the sound of their feet rustling through the grass

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: verb move with soft fluttering sound: The leaves would rustle in the wind. verb steal: The thieves would rustle cattle in the night.

Simple Definitions

3 general:: rustle sth up [ M ] informal to make something quickly, usually a meal from the food that is available • Give me a minute and I'll rustle something up for supper.

Cambridge-Phrasal Verbs

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :