گزارش خطا در معنی کلمه 'rusty'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: زنگ‌ زده‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: عبوس‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: ترشرو

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: فرسوده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. oxidized: It was a rusty old car.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :