گزارش خطا در معنی کلمه 'Ruth'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: تاسف‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: رحم‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: شفقت‌

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: دلسوزی‌

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: (باحرف‌ بزرگ‌)اسم‌ خاص‌ مونث‌

شبکه مترجمین ایران

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :