گزارش خطا در معنی کلمه 'ruthless'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: سفاک

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: ظ‌الم‌

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: بیباك‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun brutal: He was a ruthless ruler.

Simple Definitions

2 general:: adj. having no mercy, compassion or pity: History records many ruthless tyrants.

Simple Definitions

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :