داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

xpkLoRel 27 آبان 1401
@@0iFj4
23    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1����%2527%2522
21    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1'"
21    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
20    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1 waitfor delay '0:0:15' --
20    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
9jMphj89' OR 553=(SELECT 553 FROM PG_SLEEP(15))--
19    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
G6e8qnu6'; waitfor delay '0:0:15' --
19    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
kmtQkIGh')) OR 114=(SELECT 114 FROM PG_SLEEP(15))--
18    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-5 OR 635=(SELECT 635 FROM PG_SLEEP(15))--
18    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
7pQUx8Qk')); waitfor delay '0:0:15' --
18    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
18    1
xpkLoRel 27 آبان 1401
3kU53RzQ') OR 242=(SELECT 242 FROM PG_SLEEP(15))--
17    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-1)) OR 638=(SELECT 638 FROM PG_SLEEP(15))--
17    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-5) OR 280=(SELECT 280 FROM PG_SLEEP(15))--
17    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
O6pwJOkJ'); waitfor delay '0:0:15' --
18    1
« 1 2 3 4 5  ... » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code