داستان آبیدیک
معنی کلمه با بی احتیاطی ، معنی اصطلاح با بی احتیاطی ، به با بی احتیاطی چی می گن؟ ، با بی احتیاطی چی می شه؟، واژه با بی احتیاطی ، معادل با بی احتیاطی ، با بی احتیاطی synonym , با بی احتیاطی definition , با بی احتیاطی meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.