داستان آبیدیک
معنی کلمه جا انگشتی ، معنی اصطلاح جا انگشتی ، به جا انگشتی چی می گن؟ ، جا انگشتی چی می شه؟، واژه جا انگشتی ، معادل جا انگشتی ، جا انگشتی synonym , جا انگشتی definition , جا انگشتی meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 367 میلی ثانیه.