داستان آبیدیک
معنی کلمه جا خالی دادن ، معنی اصطلاح جا خالی دادن ، به جا خالی دادن چی می گن؟ ، جا خالی دادن چی می شه؟، واژه جا خالی دادن ، معادل جا خالی دادن ، جا خالی دادن synonym , جا خالی دادن definition , جا خالی دادن meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 415 میلی ثانیه.