داستان آبیدیک
معنی کلمه جا زدن ، معنی اصطلاح جا زدن ، به جا زدن چی می گن؟ ، جا زدن چی می شه؟، واژه جا زدن ، معادل جا زدن ، جا زدن synonym , جا زدن definition , جا زدن meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 343 میلی ثانیه.