داستان آبیدیک
معنی کلمه دائم (سیم کارت) ، معنی اصطلاح دائم (سیم کارت) ، به دائم (سیم کارت) چی می گن؟ ، دائم (سیم کارت) چی می شه؟، واژه دائم (سیم کارت) ، معادل دائم (سیم کارت) ، دائم (سیم کارت) synonym , دائم (سیم کارت) definition , دائم (سیم کارت) meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 364 میلی ثانیه.