داستان آبیدیک
معنی کلمه ضارب ، معنی اصطلاح ضارب ، به ضارب چی می گن؟ ، ضارب چی می شه؟، واژه ضارب ، معادل ضارب ، ضارب synonym , ضارب definition , ضارب meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 305 میلی ثانیه.