داستان آبیدیک
معنی کلمه ضایع ، معنی اصطلاح ضایع ، به ضایع چی می گن؟ ، ضایع چی می شه؟، واژه ضایع ، معادل ضایع ، ضایع synonym , ضایع definition , ضایع meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 326 میلی ثانیه.