داستان آبیدیک
معنی کلمه ضایعات ، معنی اصطلاح ضایعات ، به ضایعات چی می گن؟ ، ضایعات چی می شه؟، واژه ضایعات ، معادل ضایعات ، ضایعات synonym , ضایعات definition , ضایعات meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 378 میلی ثانیه.