داستان آبیدیک
معنی کلمه طاس قلابی ، معنی اصطلاح طاس قلابی ، به طاس قلابی چی می گن؟ ، طاس قلابی چی می شه؟، واژه طاس قلابی ، معادل طاس قلابی ، طاس قلابی synonym , طاس قلابی definition , طاس قلابی meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 414 میلی ثانیه.