داستان آبیدیک
معنی کلمه طاقت آوردن ، معنی اصطلاح طاقت آوردن ، به طاقت آوردن چی می گن؟ ، طاقت آوردن چی می شه؟، واژه طاقت آوردن ، معادل طاقت آوردن ، طاقت آوردن synonym , طاقت آوردن definition , طاقت آوردن meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 343 میلی ثانیه.