داستان آبیدیک
معنی کلمه فارغ التحصیل ، معنی اصطلاح فارغ التحصیل ، به فارغ التحصیل چی می گن؟ ، فارغ التحصیل چی می شه؟، واژه فارغ التحصیل ، معادل فارغ التحصیل ، فارغ التحصیل synonym , فارغ التحصیل definition , فارغ التحصیل meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 320 میلی ثانیه.