داستان آبیدیک
معنی کلمه فاز آغازین ، معنی اصطلاح فاز آغازین ، به فاز آغازین چی می گن؟ ، فاز آغازین چی می شه؟، واژه فاز آغازین ، معادل فاز آغازین ، فاز آغازین synonym , فاز آغازین definition , فاز آغازین meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.