داستان آبیدیک

معنی‌های پیشنهادی کاربران

xpkLoRel 27 آبان 1401
1����%2527%2522
22    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
HiQ2RTsa')) OR 469=(SELECT 469 FROM PG_SLEEP(15))--
22    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
@@iuHKJ
21    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1'"
21    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
21    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
20    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
cvpMzFXW') OR 743=(SELECT 743 FROM PG_SLEEP(15))--
19    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-1)) OR 547=(SELECT 547 FROM PG_SLEEP(15))--
19    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
8ARcHZge' OR 608=(SELECT 608 FROM PG_SLEEP(15))--
18    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-5 OR 85=(SELECT 85 FROM PG_SLEEP(15))--
18    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
-5) OR 555=(SELECT 555 FROM PG_SLEEP(15))--
17    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
wAtAeBSu'); waitfor delay '0:0:15' --
17    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
mVcM2NnL')); waitfor delay '0:0:15' --
16    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
EHMSxark'; waitfor delay '0:0:15' --
14    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
1 waitfor delay '0:0:15' --
13    0
« 1 2 3 4 5  ... » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code