داستان آبیدیک
معنی کلمه فاز خطا دار ، معنی اصطلاح فاز خطا دار ، به فاز خطا دار چی می گن؟ ، فاز خطا دار چی می شه؟، واژه فاز خطا دار ، معادل فاز خطا دار ، فاز خطا دار synonym , فاز خطا دار definition , فاز خطا دار meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 378 میلی ثانیه.