داستان آبیدیک
معنی کلمه فاز شبه پایدار ، معنی اصطلاح فاز شبه پایدار ، به فاز شبه پایدار چی می گن؟ ، فاز شبه پایدار چی می شه؟، واژه فاز شبه پایدار ، معادل فاز شبه پایدار ، فاز شبه پایدار synonym , فاز شبه پایدار definition , فاز شبه پایدار meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 313 میلی ثانیه.