داستان آبیدیک
معنی کلمه فاسد الاخلاق ، معنی اصطلاح فاسد الاخلاق ، به فاسد الاخلاق چی می گن؟ ، فاسد الاخلاق چی می شه؟، واژه فاسد الاخلاق ، معادل فاسد الاخلاق ، فاسد الاخلاق synonym , فاسد الاخلاق definition , فاسد الاخلاق meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 289 میلی ثانیه.