داستان آبیدیک

قاب گچبری


english

1 History:: stucco frame

نمونه اول یک قاب گچبری است که با شماره 3267 در موزه ایران باستان در تهران به نمایش گذاشته شده است. (تصویر27) این شئ یک قاب گچبری است که از بخش های مختلف تزیینی شکل گرفته است. این قاب گچبری به شکل یک محراب است. 29مشخصات این محراب گچبری بدین شکل است:محل اکتشاف: ری اندازهها: طول 170 سانتیمترعرض: 79 سانتیمترکتیبه ها: خط کوفیاین محراب که توسط هیأت حفاری موزه متروپولیتن درحفاریهای ری از یک مسجد کشف شد و به موزه ملی ایران انتقال یافت هم اکنون در سالن موزه دوران اسلامی این موزه به نمایش گذاشته شده و از آن نگهداری میشود. این طرح تزیینی همانی است که پیش از این نمونه ای از آن را در مسجد جامع نایین و همچنین بر روی قاب گچبری دیگری از ری دیدیم. (تصویر29)با بررسی قاب گچبری دیگری از این گروه در موزه ایران باستان، می توان به شناخت بیشتری از جزییات آنها دست پیدا کرد. 30این قاب گچبری در ری و در همان محلی پیدا شده که محراب گچبری که در بالا توضیح داده شد، کشف گردیده است.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code