داستان آبیدیک

�� medium wear resistance


آبی دیکشنری
متاسفانه نتیجه ای در آبی دیکشنری یافت نشد

معنی کلمه �� medium wear resistance ، معنی اصطلاح �� medium wear resistance ، به �� medium wear resistance چی می گن؟ ، �� medium wear resistance چی می شه؟، واژه �� medium wear resistance ، معادل �� medium wear resistance ، �� medium wear resistance synonym , �� medium wear resistance definition , �� medium wear resistance meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 658 میلی ثانیه.