داستان آبیدیک
معنی کلمه a case in point ، معنی اصطلاح a case in point ، به a case in point چی می گن؟ ، a case in point چی می شه؟، واژه a case in point ، معادل a case in point ، a case in point synonym , a case in point definition , a case in point meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 196 میلی ثانیه.