داستان آبیدیک
معنی کلمه blood feud ، معنی اصطلاح blood feud ، به blood feud چی می گن؟ ، blood feud چی می شه؟، واژه blood feud ، معادل blood feud ، blood feud synonym , blood feud definition , blood feud meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 157 میلی ثانیه.