داستان آبیدیک
معنی کلمه blood money ، معنی اصطلاح blood money ، به blood money چی می گن؟ ، blood money چی می شه؟، واژه blood money ، معادل blood money ، blood money synonym , blood money definition , blood money meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 136 میلی ثانیه.