داستان آبیدیک
معنی کلمه blood pressure ، معنی اصطلاح blood pressure ، به blood pressure چی می گن؟ ، blood pressure چی می شه؟، واژه blood pressure ، معادل blood pressure ، blood pressure synonym , blood pressure definition , blood pressure meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 167 میلی ثانیه.