داستان آبیدیک
معنی کلمه direct runoff hydrograph ، معنی اصطلاح direct runoff hydrograph ، به direct runoff hydrograph چی می گن؟ ، direct runoff hydrograph چی می شه؟، واژه direct runoff hydrograph ، معادل direct runoff hydrograph ، direct runoff hydrograph synonym , direct runoff hydrograph definition , direct runoff hydrograph meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 177 میلی ثانیه.