داستان آبیدیک
معنی کلمه direct substantive tests ، معنی اصطلاح direct substantive tests ، به direct substantive tests چی می گن؟ ، direct substantive tests چی می شه؟، واژه direct substantive tests ، معادل direct substantive tests ، direct substantive tests synonym , direct substantive tests definition , direct substantive tests meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 154 میلی ثانیه.